การปรับ screen resolution ของ ubuntu บน virtualbox

1) ติดตั้ง Install Guest Additions -> Reboot

2) sudo apt-get update

3) sudo apt-get install virtualbox-ose-guest-x11 ->Reboot

เพิ่มเติม

(Visited 65 times, 1 visits today)
Spread the love