สร้างเว็บด้วย Vue.js+Vuetify

Vue.js+Vuetify

ติดตั้ง  npm และ node.js

https://nodejs.org

ติดตั้ง vue-cli

https://github.com/vuejs/vue-cli

ติดตั้ง vuetify

http://vuetify.com/

sudo vue init vuetifyjs/webpack-advanced vue-vuetify

cd vue-vuetify
npm install
npm run dev

Browser เด้งขึ้นมาหน้านี้ถือว่าเสร็จพิธี

 • ให้สิทธิการแก้ไขโฟลเดอร์ vue-vuetify
 sudo chown -R $USER vue-vuetify/

ติดตั้งเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันเต๊อะ

ใช้ editor เปิดโปรเจคขึ้นมา เปิด App.vue ขึ้นมาแก้ไข

ลบ template ออกจากใจเธอว์ทั้งยวง ใน script เหลือไว้แค่ drawer กะ title

เพิ่ม v-toolbar และ v-footer เข้าไป

<template>
 <v-app>
  <v-toolbar>
   <v-toolbar-title>Vuetify</v-toolbar-title>
  </v-toolbar>
  <v-footer fixed>
   <span>Vuetify $copy; 2017</span>
  </v-footer>
 </v-app>
</template>

Toolbar กะ Footer ก็มาแระ ง่ายจินๆ

ต่อต่อต่อ  แก้ code เพื่อเรียกใช้ title ทั้ง toolbar และ footer จาก script

<template>
 <v-app>
  <v-toolbar>
   <v-toolbar-title>{{ title }}</v-toolbar-title>
  </v-toolbar>
  <main>
   <router-view></router-view>
  </main>
  <v-footer fixed>
   <span>{{ title }} $copy; 2017</span>
  </v-footer>
 </v-app>
</template>

<script>
 export default {
  data () {
   return {
    drawer: true,
    title: 'Vuetify.js'
   }
  }
 }
</script>

<style lang="stylus">
 @import './stylus/main'
</style>

มาเร็ว เครมเร็ว

ใส่  Hamburger Button บน Toolbar พร้อมสร้าง Drawer Menu

เพิ่ม v-toolbar-side-icon

   <v-toolbar-side-icon @click.native.stop="drawer = !drawer"
   ></v-toolbar-side-icon>

เพิ่ม v-navigation-drawer

<v-navigation-drawer temporary v-model="drawer"></v-navigation-drawer>

script

<script>
 export default {
  data () {
   return {
    drawer: true,
    title: 'Vuetify.js'
   }
  }
 }
</script>

เพิ่มตามรูปเลยครัช

Hamburger Button มาแร้วววว

เมื่อกด Hamburger Button เมนูว่างๆก็จะพุ่งออกมา ว้าว ว้าว

เพิ่ม main และ router view เพื่อให้แสดงผลจาก Componant

<template>
 <v-app>
  <v-toolbar>
   <v-toolbar-title>Vuetify</v-toolbar-title>
  </v-toolbar>
  <main>
   <router-view></router-view>
  </main>
  <v-footer fixed>
   <span>Vuetify $copy; 2017</span>
  </v-footer>
 </v-app>
</template>

router ที่เป็น default ไว้คือ root ให้แสดง Hello.vue

router/index.js

components/Hello.vue

เมื่อ save แล้ว Home.vue ก็จะมาโผล่มาบนหน้าจอ

ต่อไปเราจะเพิ่ม components เพิ่มเข้าไปอีก 4 ไฟล์คือ Home.vue , First.vue , Second.vue , Third.vue

Home.vue หน้าแรกอยากให้มีรูปโลโก้ มี Content หน่อยๆเลย แอบก๊อปมาจาก templete ในไฟล์ App.vue ที่ให้ลบไปตั้งแต่แรกอ่ะ 555555

<template>
 <v-container fluid>
    <v-slide-y-transition mode="out-in">
     <v-layout column align-center>
      <img src="/static/v.png" alt="Vuetify.js" class="mb-5">
      <blockquote>
       &#8220;First, solve the problem. Then, write the code.&#8221;
       <footer>
        <small>
         <em>&mdash;John Johnson</em>
        </small>
       </footer>
      </blockquote>
     </v-layout>
    </v-slide-y-transition>
   </v-container>
</template>

First.vue ก็ใส่แค่ชื่อก็พอ ส่วน second , third ก็ copy  แปะแล้วก็แก้กันเอาเองเด้ออออ

แก้ไฟล์ router/index.js เพื่อเพิ่ม router

เสร็จแล้วทดสอบโดย http://localhost:8080/ จะแสดงดังรูป

ต่อไปก็ทดสอบให้ครบทุกหน้า http://localhost:8080/first , /second , /third

เพิ่ม Drawer Menu ที่ App.vue

ในส่วน Script ให้เพิ่ม items  ที่เป็น Array เข้าไปประกอบด้วย icon , title และ link ของเมนู

<script>
 export default {
  data () {
   return {
    drawer: true,
    items: [
     { icon: 'bubble_chart', title: 'First', link: '/first' },
     { icon: 'bubble_chart', title: 'Second', link: '/second' },
     { icon: 'bubble_chart', title: 'Third', link: '/third' }
    ],
    title: 'Vue-Vuetify'
   }
  }
 }
</script>

จากนั้นในส่วน v-navigation-drawer ให้สร้าง v-list , v-list-item , v-list-tile แล้วใช้ v-for เพื่อดึง items จาก Script

  <v-navigation-drawer temporary v-model="drawer">
   <v-list class="pt-0" dense>
    <v-divider></v-divider>
    <v-list-item>
     <v-list-tile v-for="item in items" :key="item.title" :to="item.link">
      <v-list-tile-action>
       <v-icon>{{ item.icon }}</v-icon>
      </v-list-tile-action>
      <v-list-tile-content>
       <v-list-tile-title>{{ item.title }}</v-list-tile-title>
      </v-list-tile-content>
     </v-list-tile>
    </v-list-item>
   </v-list>
  </v-navigation-drawer>

เมนูมาแว้วววว กดแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปตาม link ด้วย

สุดท้ายเพิ่ม router link ให้กับ toolbar title เมื่อกดที่ tilte แล้วให้กลับหน้า Home

<v-toolbar-title>
    <router-link to="/" tag="span" style="cursor: pointer">
     {{ title }}
    </router-link>
</v-toolbar-title>

จบแว้วววววว หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครัชชชชช

code ของบทความอยู่ที่  github : https://github.com/thana19/Vue-Vuetify

(Visited 1,590 times, 1 visits today)
Spread the love