การติดตั้ง vsftpd บน UBUNTU

1. sudo aptitude install vsftpd
# install program
2. sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.old
# backup config file
3. sudo chmod 555 /etc/vsftpd.conf
# แก้สิทธิ์ไม่ให้เขียนไฟล์ config ได้
4. sudo vi /etc/vsftpd.conf
# เข้าไปแก้ config file ของ FTP server
anonymous_enable = NO
# ปิดการใช้ anonymous ftp
local_enable = YES
# ใช้ user จาก /etc/passwd
write_enable = YES
# ให้ user สามารถใช้ FTP write ได้ยว
#anon_upload_enable=YES
# ถ้าไม่เอา comment ออก anonymous user จะไม่สามารถ upload file เข้า server ได้ download ได้อย่างเดียว
file_open_mode = 0777 (เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป)
local_umask = 0022
# ให้ file ที่ user upload ขึ้นไป มี permission เป็น 755 อัตโนมัติโดยไม่ต้องมาไล่ chmod กันทีหลัง
chroot_local_user = YES
chroot_list_enable = YES
chroot_list_file = /etc/vsftpd.chroot_list
# ให้ user อยู่แต่ใน home directory ของตัวเองเท่านั้น ยกเว้นให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในไฟล์ /etc/vsftpd.chroot_list ซึ่งไฟล์นี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อเสร็จแล้ว ให้ save file vsftpd.conf นี้ จากนั้นก็ไปสร้างไฟล์ใหม่ คือ /etc/vsftpd.chroot_list แล้วใส่ชื่อ user ที่ต้องการยกเว้นลงไป
จากนั้น restart service vsftpd โดยใช้ตำสั่ง
/etc/init.d/vsftpd restart
(Visited 187 times, 1 visits today)
Spread the love