ติดตั้ง Apache, PHP, MySQL และ phpMyAdmin บน Ubuntu

การติดตั้ง Apache

1. เปิด Terminal จาก Applications/Utilities/Terminal จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งนี้

sudo apt-get install apache2

2. หากใน Terminal เห็นข้อความว่า apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName สามารถแก้ไขได้โดยใช้พิมพ์คำสั่งนี้

gksu gedit /etc/apache2/conf.d/fqdn

เมื่อเปิดเสร็จแล้ว ให้พิมพ์ ServerName localhost ลงไปในไฟล์และบันทึก จากนั้นก็ปิดไฟล์

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ทดสอบโดยใฃ้เบราว์เซอร์ และเปิด http://localhost หากใช้งานได้จะพบข้อความว่า It works!

การติดตั้ง PHP5

1. พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

2. เมื่อลง PHP5 เสร็จแล้วจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของ Apache อีกครั้ง ด้วยการใช้คำสั่ง

sudo /etc/init.d/apache2 restart

3. ทดสอบการใช้งาน PHP โดยพิมพ์คำสั่ง

sudo gedit /var/www/info.php

เมื่อไฟล์ถูกเปิดขึ้นมาแล้ว ให้พิมพ์โค้ด PHP ดังนี้

<?php
phpinfo();
?>

จากนั้นให้บันทึกไฟล์และปิดไฟล์นี้

4. ทดสอบโดยใฃ้เบราว์เซอร์ และเปิด http://localhost/info.php หากใช้งานได้จะผลดังนี้

Display PHP Info
การติดตั้ง MySQL

1. พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server

2. เมื่อเห็นภาพดังด้านล่างนี้ ให้กรอกรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ root ฃอง MySQL

Configuring mysql-server-5.0

3. หลังจากติดตั้งเสร็จ จะต้องให้ PHP ทำงานร่วมกับ MySQL ได้โดยเปิดไฟล์ php.ini ด้วยคำสั่งนี้

gksudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

จากนั้นแก้ไขบรรทัดที่มี ;extension=msql.so ให้เป็น extension=mysql.so ต่อไปก็เริ่มการทำงาน Apache อีกครั้งด้วยคำสั่ง

sudo /etc/init.d/apache2 restart
การติดตั้ง phpMyAdmin

1. พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin

2. เมื่อเห็นภาพดังด้านล่างนี้ ให้เลือก Apache2

Configuring phpmyadmin

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทดสอบโดยใฃ้เบราว์เซอร์ และเปิด http://localhost/phpmyadmin จะได้ผลดังนี้

Display phpMyAdmin

ที่มา: Installing LAMP On Ubuntu For Newbies ,http://kiterminal.com/blog/node/53

(Visited 136 times, 1 visits today)
Spread the love