ตั้งค่า macOS ให้รองรับ NTFS

ติดตั้ง osxfuse และ ntfs-3g

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
brew cask install osxfuse
brew install ntfs-3g

วิธีการปิดระบบป้องกันไฟล์

 • ปิดคอมพิวเตอร์ด้วยการ Shut Down
 • เปิดคอมพิวเตอร์ ก่อนเปิดให้กดปุ่ม Command+R ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมาบนหน้าจอ
 • ถ้าทำถูกต้อง จะมีหน้าจอเลือกภาษา ผมแนะนำให้เลือกภาษาอังกฤษ
  จากเมนูด้านบน เลือก Utilities -> Terminal
 • พิมพ์คำสั่งด้านล่าง แล้วกด Enter
csrutil disable
 • หลังจากนั้น ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
 • รันคำสั่งพิเศษเพื่อให้เขียนไฟล์ NTFS ได้
sudo mv /sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs.original
sudo ln -s /usr/local/sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs

หลังจากนี้ Mac ของคุณจะรองรับการเขียนไฟล์ NTFS แล้ว

กลับไปเปิดระบบป้องกันไฟล์ เพื่อความปลอดภัย

 • ปิดคอมพิวเตอร์ด้วยการ Shut Down
 • เปิดคอมพิวเตอร์ ก่อนเปิดให้กดปุ่ม Command+R ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมาบนหน้าจอ
 • ถ้าทำถูกต้อง จะมีหน้าจอเลือกภาษา ผมแนะนำให้เลือกภาษาอังกฤษ
 • จากเมนูด้านบน เลือก Utilities -> Terminal
 • พิมพ์คำสั่งด้านล่าง แล้วกด Enter
csrutil enable

หลังจากนั้น ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์

(Visited 324 times, 1 visits today)
Spread the love