ลบให้สิ้นซากใน Ubuntu

บางครั้งหลายท่านคงหงุดหงิดพราะการจะเอาอะไรออกจาก ubuntu บางครั้งมันออกไม่หมด ทำให้ไม่สามารถติดตั้งใหม่ได้ ลองวิธีนี้เลยครับ

sudo dpkg --get-selections | grep mysql

จะแสดงตัวปัญหาที่ยังค้างคาใจ
libapache2-mod-auth-mysql deinstall
libdbd-mysql-perl install
libmysqlclient16 install
mysql-client-5.1 install
mysql-client-core-5.1 install
mysql-common install
mysql-server install
mysql-server-5.1 install
mysql-server-core-5.1 install
php5-mysql install

ลบมันทิ้งไปออกจากใจไม่ให้หลงเหลือ
sudo apt-get remove libapache2-mod-auth-mysql libdbd-mysql-perl libmysqlclient16 mysql-client-5.1 mysql-client-core-5.1 mysql-common mysql-server mysql-server-5.1 mysql-server-core-5.1 php5-mysql

(Visited 349 times, 1 visits today)
Spread the love