ติดตั้ง ssh server บน Ubuntu

ติดตั้ง ssh server ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install openssh-server

(Visited 54 times, 1 visits today)
Spread the love