ย้าย WordPress ไป DigitalOcean

1) backup database  ด้วย phpmyadmin เป็น zip

Screen Shot 2558-07-24 at 11.57.13 AM

2) ftp zip file ขึ้นบนdigital ocean

3) create database ที่ digital ocean จากนั้น import zip

4) แก้ไข wp-option siteurl กับ home ให้ตรงกับ url

Screen Shot 2558-07-24 at 11.40.51 AM

 

5) backup folder ใน web ให้เป็น zip
6) ftp zip file ขึ้นบนdigital ocean
7) unzip พร้อมกับเซตสิทธิการใช้งาน

unzip xxx-backup.zip -d /var/www/
mv xxx-backup xxx01
chmod -R g+w xxx01
chgrp -R www-data xxx01

หรือ

unzip xxx-backup.zip -d /var/www/
mkdir xxx01
cp -a xxx-backup/. xxx01
chmod -R g+w xxx01
chgrp -R www-data xxx01

8) แก้ไข file wp-config.php

  • แก้ชื่อ database user pass
  • เพิ่ม define(‘FS_METHOD’,’direct’);

nano xxx01/wp-config.php

Screen Shot 2558-07-24 at 11.38.09 AM

(Visited 143 times, 1 visits today)
Spread the love