แจกฟรี ebook ภาษาไทย UNIX, Phtyon และ Network ผศ. สุชาติ คุ้มมะณี

แจกฟรี ebook ภาษาไทย UNIX, Phtyon และ Network  ผศ. สุชาติ คุ้มมะณี

หนังสือ Fundamentals of UNIX ฟรี (350 หน้า)
https://isan.msu.ac.th/suchart/Unix/FundaOfUnix.pdf

หนังสือเชียวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยไพธอน ฟรี (661 หน้า)
https://isan.msu.ac.th/such…/ProgrammingExpertwithPython.pdf

หนังสือ Network How to
https://isan.msu.ac.th/suchart/NetworkHowTo/NetworkHowTo.pdf

วิดีโอ work shop ดาวน์โหลดhttps://isan.msu.ac.th/suchart/NetworkHowTo/Workshop/
ตัวอย่าง LAB ดาวน์โหลดhttps://isan.msu.ac.th/suchart/NetworkHowTo/LAB/

ห้ามจำหน่าย มีให้แจกอ่าน

Screen Shot 2558-11-24 at 7.20.19 AM

Screen Shot 2558-11-24 at 7.20.37 AM

Screen Shot 2558-11-24 at 7.20.54 AM

Screen Shot 2558-11-24 at 7.21.18 AM

Screen Shot 2558-11-24 at 7.21.26 AM

facebook ผศ.สุชาติ ผู้แต่งครับ–> https://www.facebook.com/suchart.khummanee

(Visited 836 times, 1 visits today)
Spread the love