รวมคอร์สเรียนฟรีที่จุฬา

รวมคอร์ทเรียนฟรีที่จุฬา

++++ดูได้จาก youtube++++
👉 บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมสำหรับนิสิต ปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
รหัสวิชา 2110101 Computer Programming (2558-2)
สอนโดยดร. สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
https://www.youtube.com/playlist…

👉 10 เทคนิคยอดนิยม สำหรับ Secure Web App (ความปลอดภัยบนเว็บแอพ) บรรยายที่วิศวะจุฬา
OWASP Top Proactive Control & Case Study
วิทยากรโดยคุณ Pichaya Morimoto
IT Security Consultant, SEC Consuit (Thailand) Co.,Ltd
https://www.youtube.com/playlist…

+++แต่ลิงค์ต่อไปนี้ให้โหลดติดตั้ง iTune U ก่อนนะครับ ++++
ให้โหลดโปรแกรมก่อนได้ที่ https://www.apple.com/th/support/itunes-u/using/

💡 สอนเรื่อง “Big Data” สำหรับงาน Data Science (วิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล) …เห็นเทรนนี้กำลังมาแรงขอบอก
สอนโดย คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา และ รศ.ดร. อติวงศ์ สุชาโต เป็นต้น
https://itunes.apple.com/th/itunes-u/big-data/id1109952360…

+++++คอร์สเรียนฟรี การเขียน JAVA และ iOS+++++++++
สอนโดย รศ.ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

🎥 สอน Java (มี 90 คลิป เนื้อหาเยอะดี)
https://itunes.apple.com/th/itunes-u/java/id941042019?mt=10

🎥 สอน JAVA File io
https://itunes.apple.com/…/itunes…/java-file-io/id984438861…

🎥 สอน iOS programming (เก่าไปหน่อย)
https://itunes.apple.com/…/itu…/ios-programming/id941042635…

ส่วนคอร์สเรียนอื่น ๆ ที่น่าสนใจของจุฬา ก็ไปที่
https://itunes.apple.com/…/chulalongkorn-unive…/id920032112…

(Visited 152 times, 1 visits today)
Spread the love