เริ่มต้นเรื่องซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องกับ Windows 7

จากวันแรกที่ผู้เขียนได้เริ่มทำงานในแวดวง IT ที่จำเป็นต้… Continue reading เริ่มต้นเรื่องซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องกับ Windows 7