ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน

ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน

เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน

ขงเบ้ง