Categories
Mac

zsh: command not found in mac

เนื่องจาก Config ใน .zshrc ผิด ทำให้เมื่อพิมพ์คำสั่งอะไรเข้าไปก็ zsh: command not found ทุกคำสั่งแม้กระทั่ง ls

จะเข้าไปแก้ไขก็ไม่ได้เพราะคำสั่งใช้ไม่ได้เลย google อยู่นานจนได้วิธีนี้

/usr/bin/open ~/.zshrc* -a TextEdit

จากนั้นก็ save แล้ว restart terminal จบ

Categories
Flutter

ปัญหา Flutter doctor แล้วขึ้น Android license status unknown.

พอไป run

flutter doctor --android-licenses

ก็โดนด่ากลับมาแบบเน้

วิธีคือ Installing  Android SDK Command-line tools from Android SDK Manager

1 Open Android Studio
2 Tools > SDK Manager
3 From the left choose, Appearance & Behavior > System Settings > Android SDK
4 Select SDK Tools from the top menu
5 Check Android SDK Command-line tools and click ‘apply’.
Categories
🏴‍☠️

แก้ปัญหา ASUS TUF Notebook เข้า Windows ไม่ได้เมื่อเปิด SVM enabled ที่ bios

เนื่องจากต้องการ update Windows 10 รุ่น 2004 เพื่อใช้งาน WSL2 ที่จะสามารถใช้ Docker Desktop ได้ใน Windows Home

แต่เมื่อ Update Windows เรียบร้อยแล้วและติดตั้ง Docker Desktop มันก็โวยวายว่า

Categories
mongodb nodejs

ติดตั้ง MongoDB แบบ enable auth และ การ connect ด้วย NodeJS

ติดตั้ง mongo ด้วย docker

docker run --name wrk-mongo -p 2888:27017 -d mongo --auth

จากนั้นตรวจสอบ ด้วยคำสั่ง

docker ps
Categories
digital ocean Docker

How to fix cannot login to Docker account

error saving credentials: error storing credentials – err: exit status 1, out: Cannot autolaunch D-Bus without X11 $DISPLAY

Ubuntu 18.04.4 LTS

Docker version 19.03.8

Install the following Packages in ubuntu fixed my issue

sudo apt install gnupg2 pass
Categories
nginx nodejs

How to fix Access-Control-Allow-Origin

Access to fetch at ‘http://127.0.0.1:3001/movies’ from origin ‘http://127.0.0.1:5500’ has been blocked by CORS policy: No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request’s mode to ‘no-cors’ to fetch the resource with CORS disabled.

ปัญหาเกิดจาก client พยายามจะเรียก web server ข้าม domain กัน ทำให้เกิดปัญหา Access-Control-Allow-Origin

Categories
digital ocean Docker nginx

ทำ Reverse Proxy ด้วย NGINX

สิ่งที่ต้องเตรียมใน workshop นี้

1 สมัคร https://www.digitalocean.com/ เพื่อเตรียมไว้สร้าง Server ทดสอบ

2 สมัคร https://www.cloudflare.com/ เพื่อตั้งค่า dns ของโดเมนและซับโดเมน

3 Unix/Linux Command เบื้องต้น เช่น cd, mkdir

4 nginx และ Docker Compose พื้นฐาน ดูได้จาก https://thana.in.th/2020/05/06/ติดตั้ง-nginx-ด้วย-docker-compose/

เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเล้ย

สร้าง Droplet ใหม่ที่ DigitalOcean

เลือก plan ต่ำสุดเพื่อนำมาทดสอบ แล้วค่อยระเบิดทิ้ง แต่ท่านใดเงินเหลือๆ เลือก 32 cpu เพื่อความลื่นปรื๊ดก็ไม่ว่ากันฮะ 555+

Categories
Docker nginx

ติดตั้ง Nginx ด้วย Docker Compose

เริ่มจากสร้างไฟล์ docker-compose.yml

version: '2.0'
services: 
  web:
    image: nginx:1.13.0-alpine
    container_name: wrk-nginx
    restart: always
    ports: 
    - "9001:80"
    volumes: 
    - ./html/:/usr/share/nginx/html
image: nginx:1.13.0-alpine

เลือก image nginx:1.13.0-alpine ซึ่งเป็นตัว image ที่ใช้ Alpine Linux project (โครงการของ Alpine Linux นี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ Container ให้มีขนาดไม่เกิน 8MB และใช้พื้นที่รวมไม่เกิน 130 MB รวมถึงยังถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูง)

Categories
Docker wordpress 🏴‍☠️

Migrate WordPress LAMP stack to Docker

วันนี้ได้ฤกษ์ migrate blog นี้ ซึ่งได้เริ่มเขียนลงบน wordpress.com ตั้งแต่ปี 2008 จากนั้นก็ migrate รอบแรกเมื่อ 5 ปีก่อนมาขึ้น DIgital Ocean ตอนนี้มันเน่ามากเป็น Lamp stack อัพอะไรไม่ไหวแล้ว ระเบิดทิ้งดีก่า

ตอนแรกตั้งใจ migrate ไป ghost แต่ลง plugin ไม่ได้เพราะ up php ที่ server เดิมไม่ผ่าน ด้วยฟามขึ้เกียจ export ไป wordpress นี่แหละวะ แต่ห่อมันด้วย docker หน่อยจะได้บาปน้อยลง 😂 มีเวลาค่อย migrate อีกรอบ

เริ่มต้นต้อง Export ก่อน ตอนแรกใช้ https://import.wp-migration.com มัน Export ได้แต่ตอนจะ Import ถ้าเกิน 512 MB ต้องซื้อ 69$

พอ export ออกมาโห 1 GB กว่าๆ เริ่มงกละ เอา export ธรรมดาดีกั่ว ฟริ้วววว

export ได้ไฟล์ xml มา 2.8 MB คิดว่าสบายละ แต่ๆๆ วิบากกรรมเพิ่งเริ่มต้น เราพักไว้ไปทำเรื่อง basic กันก่อน

WordPress Docker Official Images เราเลือกนาย https://hub.docker.com/_/wordpress/

Categories
Docker nginx 🏴‍☠️

Reverser Proxy ด้วย Nginx บน Docker

ใน workshop ครั้งนี้ จะใช้ digital ocean โดยไปตั้งค่า subdomain ก่อนที่ network โดยเพิ่มที่ CNAME ดังนี้ blog.zity.co , test.zity.co