วิธีการติดตั้ง Free SSL Certificates จาก Let’s Encrypt โดยใช้ Docker และ Nginx

Install Docker on Ubuntu

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

 Update the Ubuntu package database

sudo apt-get update

install Docker

sudo apt-get install -y docker-ce
(เพิ่มเติม…)

ตั้งค่า macOS ให้รองรับ NTFS

ติดตั้ง osxfuse และ ntfs-3g

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
brew cask install osxfuse
brew install ntfs-3g

วิธีการปิดระบบป้องกันไฟล์

 • ปิดคอมพิวเตอร์ด้วยการ Shut Down
 • เปิดคอมพิวเตอร์ ก่อนเปิดให้กดปุ่ม Command+R ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมาบนหน้าจอ
 • ถ้าทำถูกต้อง จะมีหน้าจอเลือกภาษา ผมแนะนำให้เลือกภาษาอังกฤษ
  จากเมนูด้านบน เลือก Utilities -> Terminal
 • พิมพ์คำสั่งด้านล่าง แล้วกด Enter
csrutil disable
 • หลังจากนั้น ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
 • รันคำสั่งพิเศษเพื่อให้เขียนไฟล์ NTFS ได้
sudo mv /sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs.original
sudo ln -s /usr/local/sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs

หลังจากนี้ Mac ของคุณจะรองรับการเขียนไฟล์ NTFS แล้ว

กลับไปเปิดระบบป้องกันไฟล์ เพื่อความปลอดภัย

 • ปิดคอมพิวเตอร์ด้วยการ Shut Down
 • เปิดคอมพิวเตอร์ ก่อนเปิดให้กดปุ่ม Command+R ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมาบนหน้าจอ
 • ถ้าทำถูกต้อง จะมีหน้าจอเลือกภาษา ผมแนะนำให้เลือกภาษาอังกฤษ
 • จากเมนูด้านบน เลือก Utilities -> Terminal
 • พิมพ์คำสั่งด้านล่าง แล้วกด Enter
csrutil enable

หลังจากนั้น ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์

สร้างแอป Android เพื่อทดสอบการใช้งาน Firebase Realtime Database & Firebase Storage

 

บทความนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Firebase Realtime Database, Firebase Storage, Firebase Crash, Drawer Menu, Fragment, Custom ListView, Camera,Glide และอื่นๆสัพเพเหระ ออกตัวไว้ก่อนคือผมอธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับ ดังนั้นเน้นดู Code แล้วจิ้นกันเอาเองเนาะ 5555

เริ่มกันเลยดีกว่า เราจะมาสร้างแอปที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • หน้า ListView เอาไว้แสดง Content ซึ่งมี Header, Content,  TimeStamp, Image
 • สามารถ Create, Read, Update, Delete ได้

(เพิ่มเติม…)

How to completely clear git repository, without deleting it

f you only have a local git repository

if you want to erase your whole history and start over again:

cd <repo>
rm -rf .git
git init

and start committing again.

If you want to remove both files and history:

cd <repo>
rm -rf *
git init

and start adding files and committing…

if you are linked with a remote repository if you want to start over again, but don’t really mind some old history remaining; there is a quick way:

git pull
git rm -r *
git commit
git push

now your repository is empty again, you’ll only have some old history remaining. if you also want to clean up all your history; that takes a little more work (and note that this will cause trouble for anyone else linked to that same remote repository):

git checkout <first commit hash>
git rm -r *
touch README
git add README
git commit --amend
git push -f

note that I create a empty README file for the first commit, since a commit cannot be empty.

How to create Custom Listview in Android

code : https://github.com/thana19/testCustomListView

1. New Project with Empty Activity

2. New layout “fragment_main”

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:text="Main Fragment"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>

(เพิ่มเติม…)