สร้าง git บน Bitbucket สำหรับ Android

https://bitbucket.org/ เลือก Create repository

screen-shot-2559-10-01-at-9-32-01-am

 

screen-shot-2559-10-01-at-9-32-46-am

อันดับแรกเข้าไปใน directory แล้วจัดการ gitignore สำหรับ android ก่อน

ls -a

nano .gitignore

screen-shot-2559-10-01-at-9-56-53-am

https://github.com/github/gitignore/blob/master/Android.gitignore

screen-shot-2559-10-01-at-9-43-53-am

 

git init

git remote add origin https://[email protected]/xxxxx.git

git add .

git commit -m “Initial commit with contributors”

 

screen-shot-2559-10-01-at-9-45-15-am

 

git push -u origin master

 

screen-shot-2559-10-01-at-9-49-11-am

screen-shot-2559-10-01-at-9-50-55-am

 

 

บันทึกความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ push มันกลับไปที่ repo อีกครั้ง

 

git status

git add .

git commit -m “comment”

git push origin master

 

 

git clone

screen-shot-2559-09-11-at-4-17-59-pm

git pull

screen-shot-2559-09-11-at-4-20-17-pm

ref :

https://tupleblog.github.io/use-git-part1/

(Visited 91 times, 1 visits today)
Spread the love