หลักพื้นฐานเสรีนิยมคลาสสิกในการจำกัดเสรีภาพ

เงื่อนไข 2 ข้อ หลักพื้นฐานเสรีนิยมคลาสสิกในการจำกัดเสรีภาพ

๑) เสือกเรื่องคนอื่นได้เพื่อป้องกันตัวเอง (self-protection)

เช่น ห้ามไม่ให้ใครพกปืนไปในที่สาธารณะ ไม่ว่า โรงหนัง ห้องเรียน ที่ชุมนุม ฯลฯ โดยไม่มีใบอนุญาตและเหตุอันควร ถึงแม้เขาจะถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของปืนโดยชอบก็ตาม เพราะต้องป้องกันตนเองจากการถูกเขาทำร้ายได้

๒) บังคับขืนใจคนอื่นได้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นถูกทำร้าย (to prevent harm to others)

เช่น ห้ามขับรถเร็วเกิน ๘๐ กม./ชม. บนทางด่วน ทั้งที่เขาเป็นเจ้าของรถคันนั้นเองและเขายินดีเสี่ยงตายเองเพราะอยากขับรถเร็ว แต่ยอมให้ทำไม่ได้ เพราะอาจก่ออันตรายต่อผู้ขับขี่รถคันอื่น

นั่นแปลว่าพ้นจากเงื่อนไข ๒ กรณีนี้ออกไป อย่าเสือก อย่ายุ่ง ไม่ต้องมาเจ้ากี้เจ้าการอยากให้เราเป็นคนดีเหมือนในอุดมคติศีลธรรมของคุณ เราจะลงนรกขึ้นสวรรค์ เป็นเรื่องของชีวิตเราเอง ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ ฯลฯ

……(via Kasian Tejapira)

(Visited 88 times, 1 visits today)
Spread the love

Leave a comment